Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Segl, i den Tid, da hele Dannemark og Norge, ja endog for en vis Part en stor Deel af Verden, maatte lyde hans Nik ; men endog for deres Skyld, som ere ukyndige i Heraldiken, at giøre en Beskrivelse og Udtydning paa det, forhaabende at enhver retsindig Læser optager saadant i den beste Mening.