Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Friderik Struense, forrige Græve og Geheime-Kabinetsminster hos Hans Majestæt Kongen af Dannemark, og alle ere nysgierige for at vide endog de allermindste Omstændigheder i hans Liv; saa har man holdt det baade fornøieligt og nyttigt at overlevere til den nysgierige Læsere, ikke allene en ganske nøie og akkurat Afstikning af hans høigrævelige Vaaben, saaledes som han førte det i sit