Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Da den hele Verden Har fæstet Øie paa den, for sin besynderlige Skiebne, vidtbekiendte Johan