? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

— siden kunde altid Tigren holde hans Vaaben ɔ: hans Høihed, — hans Ære.