? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

han, til at opsluge, saa at sige, andre smaa Dyr endnu med Ræven, maatte liste sig frem,