? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

— ligner uden Tvivl Ræve, — formedelst den tykke Hale, som enhver af dem har imellem Benene. De griner meget ilde, — og, naar de være plættede paa Skindet, kunde man tage dem for Tiger.— Dog! — han har sat Plætter nok paa sit Navn og Rygte, — og hans Listighed maatte han endnu bruge, da