? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Skioldholderne ere tvende Dyr, som naar man vil udlægge det, som hieroglyphiske Figurer,