? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Som i forstyrred Stad de Ugler tude, Saaledes tuder han, — nu det er ude,