? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Men Gud han stekked' Vingen paa den Ugle, Som udi Sælskab med saa mange Fugle, Betiente sig udaf Det Middel i sit Næb, Og helst om Natten, for at skiule List