? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Nøglen i Nebet kan gierne udtydes, paa Uglens aarvaagene Lyst til at betiene sig af dette Middel, til at lukke op, — og da den bliver holdet af en Natfugl, — giver det tilkiende, at Brugen af Nøglen har ikke den beste Hensigt.