? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

13 Seil, og en Krone med tvende Oliegrene paa tvers, — Hvorfor vi ikke vil tale mere om dem, men begive os til det tredie nemlig: