? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Da vi nu have betragtet det hele Hovedskiold, med dets fire Afdeelninger, og Mellem- skioldet vilde vi ligeledes betragte, de aabne Hielme, som krone Vaabenet.— Det mellemste af dem, saavel som det paa den høire Side, ere de samme som staae i Midten, eller i Mellemskioldet, nemlig et Skib for fulde