? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Han Landets Styrke — vil bevare Fra Struense, og anden Fare!