? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

12 Da vi nu paa den ene Side, har søgt om Udtydningen paa dette artige Sindbillede, saa vilde vi paa den anden Side giøre, disse Anmærkninger: