? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Tit Maalet farligt er At naae, hvortil vi seer Begierlighed os leder.