Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

inter Schyllam & Charybdim, — eller og det store Mod, hvormed han torde give