Uddrag fra Et kort men fuldstændigt Udtog af de henrettede Grevers sidste Omvendelses-Historie. Forfattet og beskrevet over Johan Friderich Struensee af Hr. Dr. Münther, og over Enewold Brandt af Hr. Provst Hee.

der har hindret ham fra at tabe det; dette Indtryk vil svække alle de øvrige hos mig, ligesom det ganske har udslukket dem. Jeg anbefaler mig i Deres bestandige Forbøn hos Gud, ligesom jeg uophørlig beder Christum min Forløsere, at giøre dem den nærværende Sorrig taalig. Næst hilsen til min Søster, lever jeg med Sønlig Hengivenhed & c.”