Uddrag fra Auctions Placat over Medailler. General Gähler tilhørende 1771 [Luxdorph kopi i håndskrift, nederst]

1) En stor Guld Medaille paa hvis fore Siide fremstilles en kiærligheds Historie mellem Dronning Isabelle og Mortimer med Omskrift: In hearts of Kings and arms of Queens who lay etc. Paa reversen: Darnay [i.e. Darnly] R. som bliver ihielstukket af Maria Stuart.