Uddrag fra Auctions Placat over Medailler. General Gähler tilhørende 1771 [Luxdorph kopi i håndskrift, nederst]

Gives herved alle og enhver tilkiende, at først kommende Mandag d. 15 Aprilis blive i S. T. Hr. GeneralLt [: General-Leutnant] Gaelers (...)Gaard ved offentlig Auction bortsolgt til den høistbydende nogle faa meget rare Medailler og Skilderier, neml.