Uddrag fra Placat, hvorved Grev Struensee giøres fredløs [Luxdophs kopi i håndskrift, øverst]

[Gennemarbejdet transskription af faksimilens øverste halvdel]