Mathilde Ørsted, 1824-1906 Uddrag fra Breve fra og til Hans Christian Ørsted

Den ledende Tanke ved Udvalget og Ordningen af disse Breve har været den, at give et klart og fyldigt Billede as H. C. Ørsted, hvorved dog tillige Adskilligt er optaget, der kan have videnskabelig, æsthetisk eller kulturhistorisk Interesse.