Holberg, Ludvig Uddrag fra Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

Men Holberg fører Fiktionen videre. Med klædelig Ubeskedenhed lader han den fornemme Herre selvraadigt udgive den første store Epistel, ledsaget af følgende Forord: