Holberg, Ludvig Uddrag fra Brev til Grev Reuss

z fri Penge, som Nettooverskud. - abalienere, overdrage Ejendomsretten til andre. - adskillige Tilfælde, forskellige Tilfældigheder, alle Slags uforudseelige Hændelser. - med mit Stipendio, med min Gage, Indkomst. - Senior, ældste Professor (og som saadan fritaget for Embedspligter). - item, ligeledes.