Holberg, Ludvig Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

RETTELSER OG TILFØJELSER

I, S.89, L. 8 f.n.: α$8016;λοχ949;ιρίαlæs: αὐτοχειρία
I, S. 125, Randnote: Omi nøgen, læs: Om nogen.
I, S. 213, L. 10: ἰραυόςlæs: ἔρανος
I, S. 347, L. 14: Ἐνεχυριασηοόlæs: Ἐνεχυριασμός
II, S. 357, L. 5: H ( = Hans) og L. 6 T (= Thøger) skal byttes om.
III, S. 327, L. 4: 1724, læs: 1723.
V, S. 46, L. 2: Pultem er Akkusativ af lat. puls, der betegner en Slags Grød, og som den falske Doktor forveksler med pulsus, Puls.
V, S. 46, L. 22-23: pous ...podos skal byttes om.
V, S. 127, L. 2 f.n.: styrker, læs: styrter.
VI, S. 202, L. 2: Metropolitanskolen oprettedes o. 1209 som Domskole til Vor Frue Kirke.
VII, S. 450, L. 4: endnu, læs: endnu ikke.
VIII, S. 66, L. 7 f.n.: Nordiskt, læs: Nordiske.
VIII, S. 104, L. 17: Psætext, læs: Prætext.
VIII, S. 332, L. 3 f.n.: Metzen, læs: Matzen.
VIII, S. 343, L. 5 f.n.: 1935, læs: 1735.
IX, S. 364, L. 15: saa lykkelig etc., læs: sag kunde være til saadan Koldsindighed, som Herren lod. - Denne Trykfejl er saa ejendommelig, at den fortjener en Forklaring. Linjen var korrekt i 1. Korrektur. 6. Linje i 97. Fabel havde en Fejl: optrøkken for optrokken. Den rettede Linje blev skudt ind som 6. Linje i 95. Fabel, hvor den blev staaende, fordi 95. Fabel var fejlfri i 1. Korrektur og derfor ikke fordrede Eftersyn i de følgende Korrekturer. Inden 2. Korrekturen rettedes Fejlen optrokken igen, og Linjen kom denne Gang paa sin rette Plads i 97. Fabel.

371