Holberg, Ludvig Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

FULDSTÆNDIG INDHOLDSFORTEGNELSE
FOR ALLE TOLV BIND

Fortale til Udgaven i Bind I, Side 5. Tidstavle i Bind I, Side 8 og Vejledning i Noteapparatet i Bind I, Side 424. I Bind XII Efterskrift:Hvordan skal vi læse HolbergSide 367 og Rettelser og Tilføjelser Side 370.

  I. Natur- og Folkeret

 • Af den berømmelige Norske Handels-Stad Bergens Beskrivelse 11
 • Af Dannemarks og Norges Beskrivelse ...................... 26
 • Naturens og Folke-Rettens Kundskab...................... 43

  II. Peder Paars Skiemte-Digte

 • Peder Paars ...............................................7
 • Indledning til Skiemte-Digtene ............................ 305
 • Fire Skiemte-Digte med Tvende Fortaler .................... 309
 • Democritus og Heraclitus. Satyra I......................... 324
 • Apologie for Sangeren Tigellio. Satyra II. .................. 346
 • Critique over Peder Paars. Satyra III. ...................... 357
 • PoetenraadersingamleVen JensLarsenfraatgiftesig. Satyra IV. .............................................. 372
 • Zille Hans DottersGynaicologia .......................... 389

  III.-VII. Komedier

  • III.

  • Den politiske Kandstøber ..................................15
  • Den Vægelsindede ..........................................91
  • Jean de France...........................................159
  • Jeppe paa Bierget ............................................ 225
  • MesterGert Westphaler .................................. 283
  • Den ellefte Junii .......................................... 327

   IV.

  • Barselstuen.............................................. 9
  • Det arabiske Pulver ......................................... 103
  • Jule-Stue ................................................. 141
  • Mascarade................................................ 173
  • Jacob von Tyboe .......................................... 245
  • Ulysses von Ithacia........................................ 331
  382

   V.

  • Kilde-Reysen .............................................. 9
  • Melampe .................................................. 51
  • Uden Hoved og Hale ...................................... 127
  • Henrick og Pernille........................................ 203
  • Diderich Menschen-Skræk.................................. 267
  • Hexerie eller Blind Allarm ................................ 311

   VI.

  • Den pantsatte Bonde-Dreng ................................ 9
  • Det lykkelige Skibbrud .................................... 55
  • Erasmus Montanus......................................... 139
  • Pernilles korte Frøiken-Stand.............................. 209
  • De Usynlige .............................................. 261
  • Den Stundesløse .......................................... 321
  • Den honnette Ambition.................................... 401
  • Den danske Comædies Liigbegiængelse.................... 453

   VII.

  • Plutus .....................................................9
  • Abracadabra ..............................................85
  • Den forvandlede Brudgom.................................147
  • Don Ranudo .............. ...............................175
  • Philosophus udi egen Indbildning .......................... 251
  • Republiqven ............................................... 333
  • Sganarels Reyse .......................................... 399
  • Nye-Aars Prologus......................................... 433
  • Fortaler ................................................... 449

  VIII. Økonomi og Historie

 • Indledning................................................ 5
 • Indledning til Første og Anden Samtale .................... 11
 • Første Samtale imellem tvende Handels-Mænd .............. 13
 • Anden Samtale imellem tvende Kiøbmænd .................. 25
 • Betænkning over den nu regierende Qvæg-Syge............ 53
 • Af Dannemarks Riges Historie ............................ 79
 • Af Kirke-Historie........................................... 111
 • Af Helte-Historier .......................................... 177
 • Af Heltinde-Historier ...................................... 275
 • Af Jødiske Historie........................................ 283
 • Om Aarsagen til Roms umaadelige Tilvæxt................ 297
 • Baccalaurprogram......................................... 321
 • Rektortale ................................................ 331
383

  IX.Niels Klim Moralske Fabler

 • Niels Klims underjordiske Reise ............................9
 • Moralske Fabler .......................................... 284

  X. Epigrammer Moralske Tanker

 • Indledning................................................7
 • Epigrammer...............................................19
 • Af Moralske Tanker......................................47

  XI. Epistler

 • Indledning ................................................10
 • Fuldstændig Fortegnelse over Epistlerne ....................5

  XII. Erindringer og Breve

 • Tre Breve om mig selv ....................................9
 • Første Brev til en højvelbaaren Herre ......................27
 • Andet Brev til en højvelbaaren Herre ......................177
 • Tredie Brev til en højvelbaaren Herre ......................187
 • Epistoia 447 ............................................... 309
 • Breve og Aktstykker ...................................... 341