Hauch, Carsten Uddrag fra Søstrene paa Kinnekullen

JØRGEN.

Ja, det veed Ingen; der var ikke nogen Plet i Omegnen, som vi ikke gjennemsøgte, men Alt var forgjeves.