Hauch, Carsten Uddrag fra SANG AF BAJAZET

Du kastede dit Blik paa mig, og jeg forfærdedes,
Thi tvende Flammer brændte deri,
De brændte mig i min Siæl.