Hauch, Carsten Uddrag fra KANEFARTEN. Et polsk Reisebillede

Han ligner et Gjenfærd, han ligner en Død,
Christ give, han hviled i Jordens Skjød.