Hauch, Carsten Poetiske Arbejder. - 1929

TEKSTRETTELSER

(Originalens Ord er sat efter den skarpe Parentes.)

5 L. 5 f. o. Garn. [Garn,

6 L. 7 f. o. behøves, [behøves.

8 L. 12 f. o. du [Du (dette er rettet konsekvent, hvor det forekommer).

11 L. 5 f. o. i mig, [mig,

12 L. 6 f. n. Mo'er [Moer

13 L. 14 f. o. saadan en [saadan

25 L. 4 f. n. Skatte? [Skatte.

45 L. 8 f. o. Men fast [Men

50 L. 13 f. o. Gud! [Gud

51 L. 6 f. o. meer [meer,

53 L. 4 f. n. idet [i det

54 L. 17 f. o. vaagne! [vaagne.

55 L. 2 f. n. vi, [vi Gud [Gud,

56 L. 9 f. n. idet [i det (ogsaa S. 57 L. 2 f. n.)

59 L. 11 f. o. Maal, [Maal

60 L. 14 f. o. spinde? [spinde.

63 L. 17 f. o. boer, [boer

64 L. 4 f. n. Stemme. [Stemme,

65 L. 6 f. n. tynge; [tynge

66 L. 6 f. o. træde, [træde

67 L. 4 f. n. af! [af

69 L. 5 f. o. Ja, (indsat efter Manuskriptet for at fuldstændiggøre Verset).

69 L. 8 f. n. Johanna. [Johanna,

71 L. 12 f. o. Gaa, [Gaa

71 L. 13 og 19 f. o. dig [Dig (ogsaa flere andre Steder)

75 L. 5 f. o. Godhed? [Godhed.

293

77 L. 1 f. n. staaer. [staaer,

78 L. 5 f. n. jeg [jeg,

79 L. 6 f. n. Udseende, [Udseende

86 L. 10 f. o. gaaer! [gaaer.

89 L. 7 f. o. Ulrikka. [Ulrikka

90 L. 6 f. n. fortørret, [fortørret.

90 L. 2 f. n. døe. [døe,

94 L. 10 f. o. idet [i det

97 L. 3 f. o. glimted [glimtede

97 L. 3 f. n. fulde [gule

98 L. 10 f. o. Dertil [Og dertil

98 L. 2 f. n. Morgenstund, [Morgen

98 L. 1 f. n. kort.« [saare kort.«

99 L. 9 f. o. sig, [sig

99 L. 17 f. o. skjøn, [saare skjøn,

99 L. 3 f. n. Vil ikke Herren vredes, [Vil ei Vor herre vredes,

100 L. 6 f. n. det [nu

102 L. 12 f. o. dens [hans

102 L. 16 f. o. hans [Kongens

104 L. 9 f. o. Og [Han

104 L. 1 f. n. bag Krat og bag Træer.« [hist bag de høie Træer.«

106 L. 7 f. n. Han troer det er [Han troede det

106 L. 6 f. n. tænker: [tænkte:

108 L. 7 f. o. Elskovs Spil, [Elskovsspil,

109 L. 2 f. o. Hvor [Der

109 L. 4 f. n. der [som

110 L. 9 f. o. Eckhard, den Herre, [Men Ridder Eckhard

110 L. 9 f. o. Kongsgaarden [Kongegaarden

111 L. 13 f. o. der [som

112 L. 9 f. n. Guldkronen hende [hende Guldkro nen

112 L. 7 f. n. De [Og

112 L. 4 f. n. Volmer Konge, [Konning Volmer,

112 L. 2 f. n. vænere [vænnere

113 L. 2 f. o. heel iilsomt frem han skred, [han iilsomt fremskred,

113 L. 14 f. o. Kong [Konning

294

114 L. 2 f. o. guldfagert [udslagne

114 L. 13 f. o. selsom [fager

116 L. 1 f. o. Vendelbo [Hr. Vendelbo

116 L. 13 f. o. hver Borg [baade Land

116 L. 6 f. n. Venlig han dog [Dog venlig han

116 L. 5 f. n. Hr. [Ridder (ogsaa 117, L. 6 f. n., 121, L. 8 f. o.)

117 L. 13 f. o. Mellem [Imellem

119 L. 1 f. o. Spær, [Spær

119 L. 9 f. o. herligt [dristigt

119 L. 16 f. o. Stemme og [Stemme, den

120 L. 3 f. o. vel forstaae.« [forstaae.«

121 L. 6 f. o. knuser [kan knuse

122 L. 12 f. o. Fred, [Fred

124 L. 8 f. o. Og [Ja det [jert

124 L. 10 f. o. Hr. [Ridder

124 L. 9 f. n. hvorfor [hvi

127 L. 9 f. n. mangen [saamangen

127 L. 4 f. n. Fagre [Fagre,

129 L. 14 f. o. Da skued man [Man skued og

130 L. 12 f. o. i [tidt i

130 L. 17 f. o. mon boe, [har sin Bo,

132 L. 7 f. o. vel forstaae, [forstaae,

132 L. 10 f. o. Hr. [Ridder

133 L. 12 f. o. vort [mit

135 L. 3 f. n. sang [de sang

136 L. 9 f. o. Blod, [Blod

136 L. 13 f. o. af [i

136 L. 5 f. n. paa [i

137 L. 10 f. n. Tanker [Tanker, aldrig [ikke

138 L. 2 f. o. døe [døe,

139 L. 9 f. n. Dog det maa Kongen svare for, [Men derfor maa Kongen svare,

140 L. 1 f. o. og, [og

140 L. 4 f. o. Tovelil: [Tove:

141 L. 11 f. n. med [mod

143 L. 7 f. n. Arconas [Arkonas (ogsaa 145, L. 16 f. o. og L. 3 f. n.)

145 L. 17 f. o. Da hun saae sin kloge Broder, [Da sig nærmed hendes Broder,

295

146 L. 1 f. n. Ved Arconas Klippefod. [Og hvor hendes Vugge stod.

147 L. 6 f. n. mon staae, [man saae,

148 L. 5 f. o. man [hun

148 L. 6 f. o. Dronningens [sin

148 L. 10 f. n. den, som [den,

149 L. 13 f. o. greb [griber behændig [hurtig

149 L. 14 f. o. fæsted [fæster

150 L. 8 f. o. han halv sin Daad [han sin Gjerning

151 L. 10 f. n. ei Fru Helvig [Fru Helvig ei

152 L. 1 f. n. næsten kunde [kunde næsten

153 L. 5 f. o. den Drot behænde: [med Smiil Kong Volmer:

155 L. 2 f. o. Midsommerstide, [Midsommertide

155 L. 2 f o. blev [var

155 L. 3 f. o. Herr Eckhard kom [Kom Herr Eckhard

156 L. 4 f. o. spared [det spared dengang ei. [ei.

156 L. 8 f. o. jeg ei [ei jeg

157 L. 14 f. o. maae [tør

158 L. 10 f. o. der [som

158 L. 15 f. o. agted [nu agted

158 L. 16 f. o. hun Intet fik [fik hun Intet

158 L. 17 f. o. opdaged [opdager

158 L. 18, 19 f. o. vilde [vil

159 L. 11 f. o. alt har [har alt

159 L. 15 f. o. Forsmædelig [Forsmædeligt

159 L. 8 f. n. Saa gik han ud [Han traadte frem

159 L. 8 f. n. høien Lind [den høie Lind

160 L. 8 f. o. under [ved

160 L. 9 f. o. os da [os

161 L. 1 f. o. agted [de agted

161 L. 14 f. o. Kong [Konning

161 L. 14-15 f. o. klapped sin Gangers Hals: [drog sit gode Sværd:

161 L. 16 f. o. I Udg. 1861 staar: »End er vi ei til Enden af denne Heltefærd.«

161 L. 17 f. o. raabte [skreg

161 L. 6 f. n. red hverandre [droge Kongen

163 L. 11 f. o. Hr. Eckhard førtes fangen [Mens Andre førtes fangne

296

163 L. 6 f. n. voved [ønsked vente, [bie,

164 L. 1 f. o. Saa talte jeg [Jeg talte

164 L. 3 f. o. kjendtes [kjendes

164 L. 17 f. o. Eckhard [Hr. Eckhard

166 L. 7 f. n. hvorvidt [hvorlangt

168 L. 4 f. o. som [der

169 L. 2 f. o. sit Bryst, [Bryst,

170 L. 6 f. n. De Gangere traved hurtig, [De tra ved hurtig fremad,

171, L. 11 f. o. Paa Rygen i Klarakloster [I Sancta Clara Kloster

171 L. 11 f. o. ind, [ind

173 L. 7 f. o. rundt beslaae, [beslaae,

173 L. 8 f. o. Bag [Paa i Dybet [bag Sivet

173 L. 14, 15 f. o. Vang, Haand, [Vang Haand

174 L. 14 f. o. vorden [bleven

176 L. 9 f. n. kan ei [ikke kan

177 L. 13 f. o. O, [O mig da [Du mig

177 L. 8 f. n. Torn [Torn,

182 L. 16 f. o. Midnatstid [Fuldmaanskin

182 L. 4 f. n. sused [suser

182 L. 2 f. n. hørte man [høres der

184 L. 16 f. o. Jammer, [Jammer

184 L. 17 f. o. Den [Og

184 L. 19 f. o. Stedse [Ofte

185 L. 10 f. o. Issefjorden [Isefjorden

186 L. 1 f. n. skjønne [fagre

196 L. 11 f. o. dig, [Dig,

201 L. 7 f. o. kiender, [kiender

202 L. 10 f. n. Skove, [Skove

206 L. 13 f. o. funden, [funden

207 L. 17 f. o. Rosenskiær, [Rosenskiær

209 L. 12 f. o. drage. [drage

210 L. 7 f. o. liig, nu [liig nu

210 L. 4 f. n. Træer, [Træer.

211 L. 4 f. o. giengieldet.« [giengieldet,«

222 L. 17 f. o. Datter, [Datter

222 L. 8 f. n. Datter, [Datter.

223 L. 11 f. o. Iil [Iil,

226 L. 11 f. o. Kreds, [Kreds

297

237 L. 13 f. o. Sky, [Sky.

238 L. 5 f. n. Idet [I det

240 L. 6 f. o. skifted [skifted'

242 L. 10 f. n. Oehlenschläger [Oehlenschläger.

244 L. 17 f. o. gik. [gik

245 L. 8 f. n. Mester [Mester,

256 S. 11 f. n. Maanskin, [Maanskin

260 S. 4 f. n. siden, [siden.

265 S. 2 f. n. Døttre, [Døttre.

267 S. 1 f. o. Mand, [Mand

268 S. 8 f. o. Grav, [Grav

268 S. 11 f. o. stiger, [stiger

276 S. 3 f. o. kjær, [kjer,