Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

EFTER PROMOTIONEN

Aria.

NORDENS-ENGEL

At visere og bedre
Var efter Christian
Blandt Oldenborgske Fædre
Skal aldrig blive sagt:
Den kaldes stoer, som Han
Blandt Kongerne i Norden,
Som elsker Viisdoms Orden,
Og ærer Himlens Magt.

LYKSALIGHED
Ulykker flygtede for Christians Straaler,
Og hærdet Sorrig søgte mørke Huler,
Hvor de useete kunde bygge;
Men i Hans Alder fandt de ingen Skygge;
Thi Glæden skinnede i heele Norden.
NORDENS-ENGEL
Lyksalig Slægt som døde før Din Glæde,
Og tabte Lyset før Din Soel!
Chorus.

Land, Land, opløft dit Raab!
Tael til den Evige
Om all din Trøst og Haab!
Godheds bundløse Kilde!
Udøs du Fromheds Løn
Paa dine Salvede
Vor Christian, vor Mathilde,
Vor Lyst - vort Liv - vor Bøn!

112