Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

TIENDE OPTRIN

ROLF OG HIARTVAR

ROLF4)

Forfølg dem ikke min Hother!... Din Haand!.. Jeg kiender dig for at være.. af Dans Afkom... Sagde du ikke.. at du var.. Svanvides.. Sønnesøn?.. tag..5). Hvor er du ædle Hother?..

HIARTVAR

Ha!.. Jeg kiender ingen Hother.. Jeg veed ikke hvem han taler om.. men han døer.. den Ædleste.. den Beste.. og jeg har myrdet ham.. Ha Tanke!.. Ha Helvede, hvi qvæler du mig ikke?..

ROLF

Jeg døer.. og Danmark!.. mine Undersaatter .. mine Børn.. Dersom jeg endda var vis paa.. at Hiartvar vilde elske eder.. som jeg elskede eder .. saa kunde jeg tilgive ham.. men det kan han ikke... Ha, maatte han dog kunde det!.. Retfærdige Guder!... I ere mine Vidner, at jeg tænkte Dag og Nat paa at giøre dem lyksalige.. og jeg havde tusende smigrende Forslag til deres Lyksalighed.. men disse glade Drømme.. ere forsvundne... Hother.. ædle Fiende!.. nei min Ven, Hother!... Er du og saaret?.. men kom noget nærmere.. om du kan... Jeg døer.. Det har saaledes været Alfaders Villie... Beskyt min Rude og min

* * * * * 339

Biarke.. om de leve.. og siig til Hiartvar.. at Danmark...1).

HIARTVAR2)

Hvad skal jeg sige til Hiartvar?.. o I Guder!.. til den Utaknemmeligste.. til den Grusommeste? .. og du kan erindre ham?.. Rolf!.. beste Konge! .. men det er for sildig.. han er ei meer... Ha!.. Det er for sildig.. han seer mig ikke.. ikke min Anger.. ikke denne Angst.. Død, død er han.. og jeg lever...3) og jeg lever?... Men den Straf var mig for mild at døe... Ja.. jeg vil bære dig.. dersom jeg kan.. jeg vil pines; evig pines af dig, grusomme Marter.. Ha, dersom jeg kan... Nei.. i Nastrond er ingen Qval, som denne Bebreidelse .. Ha Skulde, Skulde, Furie og du Fortvivlelse!.. Ha i Kampen vil jeg styrte mig, i Kampen.. og døe.. og saa Helvede, ras med alle dine Plager, brøl med al din Skræk for at modtage mig!... Ha Rolf, ædle, beste Rolf, det var da Lønnen for alle dine Velgierninger.. men du beviiste dem mod en Afskyelig, mod en Hugorm, mod en som Guderne havde forbandet.. Ha!..j eg Afskyelige!... Jeg... Der komme de.. de komme allerede, de som vil bebreide mig det.. Hvor skiuler jeg mig?.. Hvor?.. Hvor skiuler jeg mit Ansigt for den første, som møder mig?..Ha jeg vil flye.. for dem.. for hele Verden... og om det er mueligt, for mig selv!4).