Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

DET FØRSTE OPTRIN

VIGGO ALENE5)

O I Guder, den Afskyelige!.. O du Vanskabning, Uhyre af Nastrond!.. Forbandede!.. Meer

* * * * * 340

glubende end Fenriks-Ulven, giftigere end Midgaards-Ormen!.. O!... Ved de helligste Guder, dersom Hagbarth ikke havde bekræftet det, og soeret mig til at det var sandt, hvad den fortvivlede Morder brølte... Han soer mig det ja til, Hagbarth?.. Men det er alt for sandt.. Hiartvar, Hiartvar.. du har myrdet min Konge, Hiartvar.. min Konge...1). Ha!.. der... Jeg tør ikke gaae derhen.. retfærdige Guder, jeg tør ikke gaae derhen .. han er det.. Rolf.. min Konge.. død... Han ligger jo, som den, der er død.. maalløs.. uden Rørelse.. ja død er han... Rolf er død.. Men jeg Ulyksalige!... Jeg som forlod ham!... Ha Hiartvar, det var derfor at Helvede.. O I Guder, hvor er Hagbarth?.. hvor var Hagbarth, da han døde? .. og jeg?...2). Rolf, Rolf, tilgiv mig, at jeg ikke var hos dig!.. Svar mig min Konge!.. Ha svar din Viggo;.. Men det er ude.. alting er ude.. Vel! .. Saa døe da med!.. døe troeløse Viggo, som forlodst din Konge.. O!.. men jeg var dog uskyldig .. Ved Odin, Rolf, du veedst det, at jeg var uskyldig... befalte du mig det ikke selv?... og jeg døe?... Jeg, som tilsoer ham, at hævne hans Død? ...3). Jeg finder nogen Lindring i denne Tanke... du skal dog heller ikke glæde dig.. Ved Odin, du skal ikke glæde dig længe, Forræder... Ha døe, døe skal du Tyran... thi jeg tilsoer min Konge det, da han gav mig disse Guldsmykker.. da jeg fik disse Guldsmykker, løftede jeg min Arm høit op mod Odin, at jeg skulde støde mit Sværd i dens Side.. og rase i hans Indvolde.. og mætte mine Øine ved hans Blod, dens som dræbte min Konge .. Ret!.. Hævn din Konge, Viggo, hold dit Løfte, og saa døe!.. Denne Beslutning giør mig fuldkommen roelig.. og jeg vil heller ikke spilde mit Liv i Striden.. eller kiempe, hvor jeg ikke seer ham..

* * * 341

og heller vil jeg ikke falde ham an, naar han er omringet af sin Vagt.. det er got.. Men du, du min Konge.. Ha, jeg skal fortælle dig i Valhal, at du er bleven hævnet... Inden maaskee Solen gaaer op, skal jeg fortælle dig det i Valhal.. Imidlertid..1) der kommer nogen.. det er uden Tvivl Hialte.. Han veed det ikke endnu..2). Imidlertid vil jeg bære dig her hen i Skyggen.. Og jeg vil heller ikke sige Hialte det, at han ikke berøver mig min Hævn...3). Hans Vaaben vil jeg og giemme...4) og saaledes vil jeg bedekke ham med Grene.. Ingen, ingen skal vide det... Her, her vil jeg sætte mig ned ved hans Hoved..5). Ha, der er Hialte.. Her vil jeg skiule mig, og ofre min Konge Taarer, til jeg kan ofre ham Blod..