Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

TIENDE OPTRIN

RUDE. SIGNE OG ALUILDE

RUDE2)

En Ven, som min Biarke er den største Trøst i slige Ulykker..

SIGNE3)

En elsket, som min Hialte, giør Fare behagelig for den frygtsomme..

ALUILDE

Jeg alene, jeg er ulyksalig.. Viggo, Viggo, Forræder!..Væ mig, at jeg nogen Tid har kundet elske dig!..

SIGNE

Giør Helten ingen Uret, Aluilde!.. Hvorledes kan den være en Forræder, som elsker dig?..

ALUILDE

Ha!.. jeg vil ikke svare!.. men Frigga hør mit Løfte!.. før skal denne Dolk igiennemstøde mit Hierte; førend det et Øieblik skal føle andet, end Foragt for den frygtsomme, for den som skiuler

* * * 361

sig, naar hans Konge og hans Strids-Brødre gaae i Kamp!..

RUDE

Beskyld ham ikke Aluilde, eller glem ham!.. Kom!.. vi vil forlade dette bedrøvelige Sted.. Vi har længe nok stirret paa den myrdede Helt.. nu vil vi see hans Hævn!..1).