Uddrag fra Anmærkninger over Compagniets Handel paa Island, skrevne af Islandophilus. Andet Hæfte.

For en 30 á 40 Aar siden kunde sikkerlig Istand skatteres, ar have i Rulance, 2 Tønder Guld, i Specie Selv; Danske og Engelske Kroner foruden deres brugende Sølv i Bælter, Knapper, og anden Prydelse. Nu derimod er jeg vis paa, de have ikke den 4de Part. Jo de have høyst at regne, hver anden Person, nogle smaae Knapper i sine Trøyer, og Konerne nogle Bælte etc. En stakkels Levning af den gamle Velstand, som ventelig med første vil følge det andet efter, hvis Landets nærværende Forfatning bliver uforandret. Næsten hele Folket er sat i den yderste Fattigdom,og er der end nogle faae af Indbyggerne Hoved-Rige, saa er det og netop faadanne, som, hvis Kompagnie-Handelen i