? Philobergus Uddrag fra Plan til en almindelig Pleie-Anstalt i Bergen udi Norge.

Velsignede Medborgere! giver, faa skal Eder rigelig igien gives.