Wied, Gustav Uddrag fra Digt og Virkelighed

Men Censor, Erik Bøgh, fandt Stykket altfor oprivende til at turde anbefale det til Opførelse. Og da jeg gik til Chefen, den Gang Kammerherre Fallesen, svarede han, at ogsaa han fandt det for oprivende. Og idet han tog sig selv i de sparsomme Nakkehaar, løb han med rynket 258 Pande og rullende Øjne op og ned ad Kontorets Bryslertæppe, idet han paastod, at saaledes opførte Nutidens Forfattere sig, naar de skulde digte: