Oehlenschläger, Adam Uddrag fra Poetiske Skrifter I

»Sølvbro, grundet af Vand, kruset af Vind, dækket af Himmelglands«.