Oehlenschläger, Adam Uddrag fra GULDHORNENE, af 'Digte', 1803

De higer og søger
I gamle Bøger,
I oplukte Høie
Med speidende Øie,
Paa Sværd og Skiolde
I muldne Volde,
20 Paa Runestene
Blandt smuldnede Bene.