Oehlenschläger, Adam Uddrag fra GULDHORNENE, af 'Digte', 1803

Hædrer dem, thi Skiebnen skalter!
Snart maaskee de er forsvunden.
Jesu Blod paa Herrens Alter
Fylde dem, som Blod i Lunden.