Oehlenschläger, Adam Uddrag fra VAAR-SANG, af 'Poetiske Skrifter', Første Deel', 1805

Nu er da Vaaren kommen,
Nu er os Busken Læe;
Og Nattergalen toner
Sødt i det grønne Træ;
Og huldt de unge Roser
Tæt ved hverandre staae;
Og klart de runde Vover
I Sølverbækken gaae.