Oehlenschläger, Adam Uddrag fra DE TVENDE KIRKETAARNE, af 'Digtninger, Første Deel', 1811

Fort hun gnaver med skarpen Tand,
Dertil hun haver stor Drift;
Alt da voxte den liden smaa Blomst
Udi den Kirkerift.