Oehlenschläger, Adam Uddrag fra TON, SØDE STRÆNGE, af 'Digtninger, Første Deel', 1811

Ton, søde Strænge! tolk med Eders Klang,
Hvad ei min Sang
Formaaer at yttre for min Skabers Throne;
93 Kling hulde Lyd, et Echo af min Røst;
Og smelt mit Bryst,
Og understøt min Andagt med din Tone.