Oehlenschläger, Adam Poetiske Skrifter I

TEKSTRETTELSER

(Originalens Ord er sat efter den skarpe Parentes).

Side 7 L. 3 f. n. Slægt.« [Slægt.

» 13 L. 4 f. o. vist skal hævne, [vist hævne.

» 13 L. 15 f. o. forbindes, [forbindes

» 14 L. 9 f. o. »Kast [Kast

» 17 L. 9 f. n. Stemme, [Stemme

» 20 L. 14 f. o. tilbage!« [tilbage!

» 28 L. l f. o. Egebord [Egebord.

» 30 L. 2 f. n. naar [naaer

» 31 L. 4 f. o. skotlandsk [skotlansk

» 45 L. 14 f. o. kun stamme! [kan stamme!

» 49 L. 2 f. o. †ledsage, [ledsage

» 50 L. 14 f. o. »Min [Min

» 53 L. 9 f. n. †blusser [busser

» 54 L. 10 f. n. †trindt [trint

» 58 L. 14 f. o. †Støtte [Støtte!

» 58 L. 3 f. n. †skue; [skue,

» 59 L. 8 f. o. †vil sig føye [vil vel sig føye

» 65 L. 9 f. o. †Elskerinde, [Elskerinde

» 66 L. 6 f. n. †natlige [natlig

» 67 L. 6 f. o. †Skiøndt [Skiønt

» 81 L. 11 f. o.†Taarne [Taarn

» 82 L. 8 f. o. Skialdens [Skaldens

» 83 L. 13 f. n. †bølge [Bølge

» 85 L. 7 f. n. †vee [Vee

» 86 L. 2 f. o. †Odin! [Odin

» 87 L. 5 f. o. †Herthadal [Herthedal

325

Side 90 L. 12 f. n. Priis [Pris

» 95 L. 6 f. n. de [De

» 96 L. 12 f. o. Straalerne [Staalerne

» 98 L. 12 f. n. slaaer [staaer

» 100 L. 15 f. n. bort, [bort;

» 102 L. 8 f. o. Angulus [Augulus

» 105 L. l f. o. brede [bedre

» 106 L. 11 f. n. knittred, [knittred

» 112 L. 3 f. n. Skov, [Skov.

» 113 L. 12 f. o. Drage, [Drage;

» 120 L. 3 f. o. Corsøer [Corsør

» 120 L. 5 f. o. knudrede [knuddrede

» 123 L. 7 f. n. elskte [Elskte

» 134 L. 9 f. n. søesyg, [føesyg,

» 134 L. 2 f. n. Keiserens, [Kieserens,

» 135 L. 4 f. o. hist [hist,

» 135 L. 15 f. o. Bønderflok [Bønderfolk

» 140 L. 6 f. o. saae, [saae.

» 149 L. 3 f. o. Poet [Poet,

» 150 L. 4 f. o. Dionysos [Dyonysos

» 152 L. 4 f. n. Og [Naar

» 159 L. 3 f. n. mod [med

» 160 L. 5 f. o. Seilet [Seglet

» 162 L. 2 f. o. Guder, [Guder.

» 167 L. 3 f. n. Corinthiske [Chorintiske

» 168 L. l f. o. Colchis, [Cholchis,

» 168 L. 5 f. o. Søm [Søm,

» 172 L. 6 f. o. paa Stand [paa Strand

» 172 L. 12 f. n. saae [saa

» 174 L. 7 f. o. Haabet [Haab

» 180 L. 7 f. o. Hiem; [Hiem,

» 180 L. 8 f. o. Bethlehem, [Bethlehem;

» 188 L. 15 f. o. *hundrede [hundredre

» 194 L. 13 f. n. *hvo [hvor

» 203 L. 12 f. o. men see [men men see

» 211 L. 3 f. n. *Det [Den

» 213 L. l f. n. blandt [blant

» 225 L. 8 f. n. iagttaget [iagtaget

» 236 L. 12 f. o. De [de

326

Side 240 L. 9 f. o. De [de

» 240 L. 11 f. o. Dem [dem

» 240 L. 12 f. n. De [de

» 247 L. 7 f. o. som [for

» 249 L. 6 f. o. Haand. [Haand:

» 251 L. 12 f. o. Deres [deres

» 253 L. 2 f. n. i [I

» 264 L. 9 f. o. stødte [støtte

» 280 L. 8 f. o. Deres [deres

» 282 L. 6 f. n. Espen [Epsen

* Stjernen betyder, at Rettelserne støtter sig paa Manuskriptet.

† Rettelserne støtter sig paa tidligere Tryk.