Oehlenschläger, Adam INDHOLD

INDHOLD

MINDRE DIGTE l

Af »Erik og Roller« (1802):

Freyas Rok 3
Biarke-Maal 4

Af »Digte«, 1803:

Romanzer :
Hakon Jarls Død 6
Løveridderen 10
Ellehøien 16
Guldhornene 19
Valravnen 25
Blandinger :
Natur-Temperamenter 38
Den frembrydende Vaar 43
Oldingen ved Werthers Grav 46

A f »Poetiske Skrifter Første Deel« 1805:

Freyas Alter :
Saa dugbesprængte staae de Roser her 48

Romanzer, Sange og Elegier :

Knud den Store 49
Den gamle Kiæmpe Cometes 52
Wiedewelt 55
Petrarcas Canzone ved Vaucluse Kilden 58
Violerne 60
Vaar-Sang 61
Vahl 63
Høsten 65
328

Af »Digtninger Første Deel« 1811

Romanzer og Sange :
Harald Hildetand 69
De tvende Kirketaarne 76
Evalds Grav 81
Hiemvee 83
Bøn til Penaterne 86
Til Melpomene 88
Til min Læser 91
Aly og Gulhyndy, et Eventyr:
Ton, søde Strænge! 92

Af »Eremiten« (1813):

Lær mig, o Skov! at visne glad 93

Af »Ludlams Hule« (1813 ):

Tommeliden 94
Naar Mørket slukker Aftenrøden 95

Af »Hroars Saga« (1817 ):

Fiskerens Vise 96
Fiskerkonens Sang 97
Hranes Elskovskvad 99
Fædrelands-Sang (1823) 102

A f »Øen i Sydhavet« (1824) :

Til Havet 104
Karen Margareta Rahbek (1829) 108

A f »Den blege Ridder« (1832) :

Hvor blev I røde Roser dog 110
Mit Fødselssted paa Vesterbro (l 847) 111
Ved Festen den 14 November 1849 112

LANGELANDS-REISE (1805) 117

329
Indledning 119
Til Saxo Grammaticus 121
Issefiorden 122
Roeskilde Domkirke 124
Overgang 129
Anders-Skov 130
Corsøer 134
Birkners Gravskrift 134
Svendborg Sund 135
Thorsing 136
Overfarten fra Vemmenæs til Rudkiøbing 139
Omskiftning 141
Faareveile Skov 143
Gibsbilledet 144
Morgen-Vandring 146
Freidigt Sommerliv 149
Aften-Sang 152
Toget til Thorsing 154
Hiemfarten 169
Katastrophe 170
JESU CHRISTI GIENTAGNE LIV I DEN AARLIGE NATUR (1805) 177
SANCT HANSAFTEN-SPIL (1802) 219
BEMÆRKNINGER 291