Hertz, Henrik Anmærkninger

Anmærkninger.

Sagnet, der ligger til Grund for Digtet »Den danske Soldat« er fortalt i Ugebladet Dannevirke, Slutningen af 1838 eller Begyndelsen af 1839.

Balladen Pag. 138 og Romancen »Slottet« Pag. 51 høre oprindeligt til Operaen, »Corsarerne«, og ere de eneste Digte, der i denne Samling ere optagne af mine dramatiske Arbeider. Sujettet til Balladen skyldes iøvrigt et Digt i Fauriels »Chants populaires de la Grèce moderne,« Paris 1824. 2 Vol.

259
260