Hertz, Henrik Digte fra forskjellige Perioder

Indhold af anden Deel.

Nyere Perioder.

(Fortsættelse.)

Blandede Digte.

Anden Samling.

 • Side.
 • Kjærligheds Veie . . . . . . 1
 • Silkeormen . . . . . . . . . 6
 • Tungsind . . . . . . . . . 9
 • Ved Drikkelaget, Sonnet . . . . . . 14
 • Eensomt Liv . . . . . . . . 15
 • Romance . . . . . . . . . 19
 • Ved Nattetid . . . . . . . . 20
 • Sommerliv.
 • 1. I Skoven . . . . . . 22
 • 2. I det Frie . . . . . . 23
 • 3. Der var saa faurt . . . . . . . 24
 • 4. Mødet . . . . . . . . 26
 • IV
 • Gamle Melodier.
 • I. Jeg gik mig ud en Sommerdag . . . . 27
 • II. Ridderens Frierie . . . . . . . . 30
 • Natten og Dagen I-II . . . . . . . . 31
 • Gubben og Ynglingen . . . . . . . . 37
 • Sangerens Bekjendelser . . . . . . . 41
 • Romance . . . . . . . . . 50
 • Slottet . . . . . . . . . . 51
 • Tonernes Flugt . . . . . . . 52
 • Tilegnelse af Svanehammen . . . . . . . 53
 • Paa Volden store Bededag . . . . . . 56
 • Digterlod . . . . . . . . . 60
 • Skriftemaalet . . . . . . . 63
 • Resignation . . . . . . . . 70
 • En søvnløs Nat . . . . . . . 73
 • Indskrifter Aarets sidste Aften I-VIII . . . . . 75
 • Paa et Bal (Deviser til en Cotillon) 1-10 . . . . 79
 • Fjerboldtspillet . . . . . . 82
 • Spaaqvinden . . . . . . . . 88
 • Drikkeviser.
 • I. Ved Julefesten i Studenterforeningen 1832 . . . 91
 • II. Reisen til Viinlandene . . . . . . 93
 • III. Ligevægten . . . . . . . . . 98
 • IV. Drikkevise for den ældre Stok . . . . 101
 • V. Luftseiladsen . . . . . . . . . 103
 • Min Lyra . . . . . . . . . 107
V

  Episke Digte.

 • Side.
 • Kongens Søn . . . . . . . 113
 • Den danske Soldat . . . . . . . . . 117
 • Fregatten Ørnens Brand . . . . . . 122
 • Gefion og Gylfe I-II . . . . . . . 127
 • Ægirs Gjæstebud . . . . . . . . . 133
 • Ballade . . . . . . . . . 138
 • Nu kan I dømme . . . . . . 140
 • Den natlige Gjæst . . . . . . . . . 150
 • Antonie . . . . . . . . . 156
 • Kjedelflikkeren . . . . . . . 158
 • En lille Fortælling . . . . . . . . 166
 • Gjenboen . . . . . . . . . 172
 • Tretten tilbords . . . . . . 179

  Epistler.

 • Den glemte Paraply . . . . . . . . . 185
 • Beriderne paa Nørrebro . . . . . . . 191
 • Til en svensk Dame . . . . . . . . . 197
 • Morgenbesøget . . . . . . . 199
 • Til Fru Heiberg . . . . . . 206
 • Confirmationen . . . . . . . . . . . . . . 208
 • Et Vindselbrev . . . . . . . 211
 • Til J. L. Heiberg . . . . . . 216
 • Med Schillers Digte . . . . . . . . 218
 • VI
 • Side.
 • Med Berggreens Folkesange og Melodier . . . 220
 • Stambogs-Epistel . . . . . . . . 222
 • Til H. P. Holst . . . . . . . 229
 • Til en Dame . . . . . . . . 231
 • Med et Rokkebrev . . . . . . 233
 • Martsviolerne. Til Fru Heiberg . . . . . 235
 • Med »Gjengangerbrevene« I-II . . . . 239
 • Brevposten . . . . . . . 242
 • Sommergjækken . . . . . . 247
 • Med »Foraarets Nytaarsgave« . . . 251
 • Morgen-Epistel . . . . . . 253
 • Med Thorvaldsens »Amormed Lyren« . . . . . 256
 • Anmærkninger . . . . . . . 258