Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Kors-Banneret

Kun naar levende vi føle,
Det er Himlens Konge-Søn,
Som, høit over alle Kiøle,
Løfter Banneret i Løn,
Og at fæstet Banner-Stagen
Har sig selv, paa Herre-Bud,
Saa den løsnes først, naar Dragen
Giør sit sidste Muldvarp-Skud;
Ikkun da, med Mod og Lykke,
Som en himmelfalden Skygge
Vi kan tone Danmarks Flag!