Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra VED TUSINDAARS-FESTEN 1826

Denne Kancelliskrivelse gav Anledning til, at Grundtvig den 8. Maj s. A. indgav Ansøgning om sin Afsked som residerende Kapellan ved Vor Frelsers Kirke.1