Blicher, Steen Steensen Udvalgte værker

Blandede digte

Hedelærkens Velkommenhjem til Nattergalen

Først trykt i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 27.11.1819, Nr. 95 - Sneeklokken (1826)

Digtet er skrevet til Ingemanns hjemkomst efter 1 1/2 års rejse, mest i Italien. Stroferne 4-6 er en fri bearbejdelse af Goethes digt om Italien, der synges af Mignon i romanen Wilhelm Meister (1794-96): Kennst du das Land, wo die Zitronen bluhen

372

Af: Svithiod

Randers (1837). Herfra indledningen uden titel, "Rommeliklint" og "Karup"

374

Rommeliklint

375

Til Danmarks Ungdom

Indledningsdigtet i Bautastene, samlede af S. S. Blicher; udkom 1823 hos Hempel i Odense. Blicher havde her samlet flere af sine ældre digte, enkelte nye, samt fået bidrag fra Oehlenschläger, Ingemann og Grundtvig.

428

Ipsara

Trykt første gang i Læsefrugter 26 (1824), dernæst i Sneeklokken (1826)

Øen Ipsara eller Psara blev under den græske frihedskrig (1821-29) frygtelig hærget af tyrkerne i 1822

382 383

Krigssange

I. Udmarsch

Samlede Digte II (1836)

386

Himmelbjergsang

Trykt som et-blads tryk hos J. M. Elmenhoff, Randers, og afsunget ved den første Himmelbjergfest 1839. I samlingen Kornmodn (1839)

Soven og Drømmen

Første gang trykt i Dannevirke 2.3.1842, dernæst i et referat af Blichers taler på Himmelbjerget i Randers Avis 23.8.1842. I ændret form i Min Tidsalder (1842)

388

Stambogsstykke, til en Ungersvend ved hans Udgang i Verden

Trykt første gang i Nordlyset X (1829). Samlede Digte II (1836)

Farvel Hans Christian!

Randers Avis 15.1.1838. Nyeste Noveller og Digte (1839)

Hans Christian: H. C. Møller (1776-1838), krigsråd, forpagter af Marselisborg, gift med Ditlevine f. Voss (1779-1834)

Sophie Amalie

Randers Avis 7.3.1838. Nyeste Noveller og Digte (1839)

Sophie Amalie: Sophia Amalia Voss f. Rantzau-Sehested (1766-1838), gift med Magnus Christian Voss til Rodstenseje (1780-1835). Ægteskabet var ulykkeligt

394 429

Psalmer ved Oldingen Niels Blichers' Jordefærd

Nyeste Noveller og Digte (1839)

396

" Lev † Vel!". Kong Frederik d. Sjette

Randers Avis 11.12.1839. Kongen døde 3.12. I Digte I (1847) i afsnittet "Bautastene"

Jyden

Trykt første gang efter Blichers død, i Aalborg Stiftstidende 11.5.1849. Skrevet til en planlagt fest på Hohøj 1846 som Blicher måtte opgive. Manuskriptet på Herning Museum

Jyden han er stærk og sej, modig både i ny og næ; går det op, og går det ned, aldrig du fortabt ham ser.

Først når der er nød på færde, kommer jyden ud af døren; men han går ikke ind igen, før han har gennet det onde væk.

Lad os altid blive ved det! faderen kan kendes ved sine børn! Sådan et sind skal da her i Nord holde sig, til alt forgår!

I 1. linie er og som der står i Blichers manuskript, rettet til aa

Saa er et Aar da atter gjemt

Randers Avis 1. 1. 1848

430