• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

Guds Naade-Soels Aarvaagenhed

O Jesus, Præst i Evighed

Din Aand, o Gud! har ført dit Ord

Er du skriftklog paa Guds Rige

Bladet fra Munden

I Jesu Navn

Vort Løsen er vor Tro og Daab

Vor Herres Røst er Kirkens Aand

Vor Herres Røst

Kommer hid kun med de Smaa

Siig kun et Ord

Menneskens Søn og Troens Aand

Hvad nytter den Raaben

Guds Ord blev aldrig bundet

Gud taler, saa det skeer

Fryd dig, du Christi Brud

Kong Christus den Første regierer endnu

Hvad forklarer Rigets Gaade

Fader, Søn og Hellig-Aand

Gud Hellig-Aand! i Tro os lær

I vor Herres Jesu Navn

Børne-Lærdoms Parter fem

Vor Fader god i Himmerig

Fader-Vor i Himmerig

Venner! lad os ihukomme

Fader-Vor er Herrens Bøn

Til klart Guds Ansigt vi skal see

Vil du Kirkens Spir forgylde

Kiender du Bordet

Dækker Gud nu Bord i Ørken

Smuler under Herrens Bord

Bryd ud, min Sjæl, med Tak, og siig

Jesus Christ! Du gav mig Livet

Herre! hvor skal vi gaae hen

Jeg veed et evigt Himmerig

Der stander et Træ i vor Guds Paradis

Hyrder, som paa Marken her

Klynke og klage

Christi Kirkes Alderdom

Kan gamle Folk gienfødes

Vor Alderdoms Trøst og Støtte-Stav

O søde Gud! din Kiærlighed

O Helt allerbedst

Med os det har slet ingen Nød

Trods den beseiglede Steen

Gud Hellig-Aand! opfyld med Lyst

Min Mund og mit Hjerte

Som Høielofts-Sale

Med høi og festlig Jubel-Klang

Af Høiheden oprundet er